افغانستان

یوناما: از حق دست‌رسی به اطلاعات و آزادی بیان در افغانستان حمایت می‌کنیم

هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به مناسبت روز جهانی «رادیو» گفته است که دنیایی بدون رادیو دشوار است.

روزا اتونبایوا به مناسبت از این روز، از استدیوهای دو رادیو در کابل دیدن کرده و یوناما به نقل از خانم اتونبایوا در اکس نوشته است که «رادیو در ایجاد وحدت و توسعه در سراسر افغانستان» نقش مهم دارد.

اتونبایوا گفته است: «رادیو جدای یک منبع خبر، در آموزش و گفتمان عمومی در افغانستان، طی نزدیک به یک قرن گذشته نقش مهم داشته است».

یوناما در اکس هم‌چنان افزوده است که از «حق دست‌رسی به اطلاعات و آزادی بیان» در افغانستان پشتیبانی می‌کند.

این سازمان هم‌چنان گفته است که اکنون ۱۵۰ شبکه رادیویی در افغانستان فعالیت دارند.

این در حالی است که با برگشت طالبان به قدرت و وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها در افغانستان از سوی آنان، ده‌ها رادیو و تلویزیون نشرات شان را در سراسر افغانستان متوقف کردند.