افغانستان

دیدبان حقوق‌بشر: قطع کمک‌ها و محدودیت‌های طالبان خدمات بهداشتی در افغانستان را آسیب زده است

دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید که کاهش شدید در کمک‌های خارجی همراه با محدودیت‌های طالبان در برابر زنان و دختران، باعث بحران صحی در افغانستان شده و مشکلات شدید تغذیه و بیماری‌ها را به وجود آورده است.

این سازمان در گزارش ۳۸ صفحه‌ای‌اش تحت عنوان «فاجعه نزدیک و بحران صحی افغانستان» گفته است که با آمدن طالبان، «آسیب جدی» به زیرساخت‌های صحی کشور وارد شده است.

در این گزارش هم‌چنان آمده است که تصمیم کشورهای کمک‌کننده برای کاهش کمک‌های‌بشری، دست‌رسی به مراقبت‌های صحی را سخت‌تر کرده و باعث شکنندگی در سیستم اقتصادی و ناتوانی در تامین امنیت غذای شده است.

دیدبان حقوق‌بشر گفته است که سیاست‌ها و روش‌های طالبان این بحران را شدت بخشیده و ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران حجم وسیعی از آموزش برای کارمندان زن در بخش صحت را ناممکن کرده که در آینده، باعث کمبود شدیدی کادر پزشکی طبقه اناث در افغانستان خواهد شد.

در این گزارش دیدبان حقوق‌بشر آمده است: «طالبان با وجود مشکلاتی چون هزینه درمان و دوا، به طور شدیدی زنان را از ارائه خدمات بهداشتی یا دست‌رسی به آن محدود کرده‌اند».

این سازمان می‌گوید که این گزارش بر بنیاد مصاحبه با مسئولان طالبان، سازمان‌های کمک‌رسان خارجی، کارمندان صحی و افراد نیازمند به کمک‌های صحی در ۱۶ الی ۳۴ ولایت کشور تهیه شده است.

این سازمان از جهان خواسته است که در نشست پیش‌رو در دوحه که با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان و با میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، باید بالای رهبران طالبان به منظور برداشتن محدودیت‌های آنان، فشار اعمال شود.