افغانستان

عبدالغنی برادر: در یک یا دو بانک مشکل نقدینگی وجود دارد

عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس وزیران طالبان برای نخستین بار می پذیرد که در یک یا دو بانک افغانستان مشکل نقدینگی وجود دارد.

عبدالغنی برادر امروز در نشستی از تمام سهم‌داران بانک‌های خصوصی که در بیرون از کشور بسر می برند، خواسته است تا به افغانستان برگردند و در برطرف شدن این مشکل همکاری کنند.

او گفت: «در یک یا دو بانک مشکل نقدینگی دارد در برطرف شدن این مشکل همکاری شمار را نیاز داریم به شما صدا می کنم که به وطن خود بیایید و از بانک‌های خود خوب سارنه کنید تا مشتریان خود را جلب و در بازسازی وطن سهم بیگیرید.»

از سوی هم هدایت‌الله بدری سرپرست بانک مرکزی زیر اداره طالبان اعلام کرده که بانک‌های افغانستان «از حالت بحرانی بیرون شده است.»

طالبان در دومین نشست رهبری شورای عالی اقتصادی، کمیته ثبات مالی و سهم‌داران بانک‌ها از برخی مشکلات فراه‌راه بانک ها پرده برداشتند و اعلام کردند که هم اکنون یک تا دو بانک به مشکل نقدینگی روبرو است.
اما او از این بانک ها نام نمی برد.

طالبان، همکاری سهم‌داران بانک‌ها و اعضای کمیته ثبات مالی را در برطرف شدن مشکلات بانکی مهم خواننده و هم‌زمان با این، سرپرست وزارت مالیه طالبان نیز به سهم داران بانک‌ها که در بیرون بسر می برند، تعهد همکاری می دهد.

محمد ناصر سرپرست وزارت مالیه گفته است: «از بقیه سهم داران می‌خواهیم که متوجه سهم داری بانک های خود باشید بانک های خود را به پا ایستاد کنید که اقتصاد تمام افغانستان همراه آن پیشرفت کند و ثبات قایم شود و به نمایندگی از وزارت مالیه از تمام سهم داران می خواهیم وعده می دهیم آنچه در توان داریم آماده همکاری هستیم.»

سرپرست بانک مرکزی زیر اداره طالبان هدف این نشست را، برطرف شدن مشکلات سکتور بانکی می داند و به این باور است که در حال حاضر، بانک‌های افغانستان از بحران بیرون شده اند.

آقای بدری افزود: «هدف این نشست این است که مشکلات در سکتور بانکی افغانستان بررسی و راه حل آن پیدا شود شما می فهمید که سکتور بانکی افغانستان در حالت بحرانی قرار داشت و اعتماد مردم نسبت به بانک ها کاهش یافته بود.»

به روز شنبه، بانک مرکزی زیر اداره طالبان نشست شورای عالی این بانک را برگزار کرد و در این نشست در باره اقدام‌ها در برابر پولشویی، تمویل هراس افگنی و لیلام ارزها را به بررسی گرفت.

پیش از این نیز امریکا هشدار داده است تا زمانیکه طالبان اقدام‌های را در برابر پولشویی و مبارزه با هراس افگنی اتخاذ نکنند، دارایی‌های این بانک از صندوق امانی به بانک مرکزی انتقال نخواهد یافت.