زنان

روز جهانی زنان و دختران در علم؛ سازمان ملل خواستار لغو محدودیت‌های آموزشی در افغانستان شد

هم‌زمان با روز جهانی «زنان و دختران در علم» دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد (اوچا) بار دیگر خواهان لغو محدودیت‌های آموزشی طالبان علیه زنان و دختران شده است.

امروز (یک‌شنبه، ۱۱ فبروری) برابر است با روز جهانی «زنان و دختران در علم» این روز را ملل متحد به هدف دسترسی تمام زنان و دختران به فراگیری آموزش و تحصیل نام‌گذاری کرده است.

در همین حال دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد (اوچا) به مناسب از این روز دسترسی کامل و برابر زنان و دختران را در علم، فنآوری و نوآوری در توسعه اقتصاد و پیشرفت افغانستان مهم می داند و خواهان برطرف شدن محدودیت‌های آموزشی طالبان شده است.

چالش‌هایی که زنان و دختران در افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان آن را تجربه می کنند و ده‌ها هزار زن و دختر از فراگیری علم و فنآوری دور مانده اند.

اوچا در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که دسترسی کامل زنان و دختران به علم، اقتصاد یک کشور را بهبود خواهد بخشید.

از سویی‌هم، برنامه جهانی خوراک طی گزارشی هشدار داده است که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، خطرهایی را در بهبود اوضاع افغانستان ایجاد خواهد کرد.

برخی از دختران دانشجو می‌گویند که با وجود محدودیت‌های شدید طالبان در بخش آموزش، به تلاش‌های شان در کار فراگیری آموزش ادامه می‌دهند.

مومنه دانشجو با نگرانی از وضع موجود می‌گوید: «به دلیل اینکه ما سند فراغت نداشتیم نمی توانستیم و نمی توانیم در کلینیک ها و شفاخانه‌های دولتی کار کنیم اما دست از تلاش بر نداشتیم و به صورت انلاین درس خود را ادامه می دهیم اگر چه درس انلاین جاگزین حضورش شده نمی تواند ولی باز هم تلاش می کنیم.»

بربنیاد بررسی‌های برنامه جهانی خوراک محدودیت‌های طالبان در برابر آموزش و کار زنان بر بهبود اوضاع افغانستان خطرهایی را ایجاد خواهد کرد.

در این گزارش، ۷۷ درصد از مصاحبه شوندگان از اثرهای بد محدودیت‌های طالبان بر خانواده‌ها گزارش داده اند.

با این حال شماری از فعالان زن از سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان در برابر زنان انتقاد می کنند.

صفیه عارفی فعال حقوق زن به آمو گفت: «تنها بیش از هشتاد فرمان در زمینه محدود سازی و حذف زنان از اجتماع وضع کرده اند زنان افغانستان تنها از طریق جنبش های اعتراضی حق خواهی و اعتراض ها برگزار کردند اما با سرکوب، شکنجه و زندان روبرو شده اند.»

باید گفت که محدودیت‌ها کاری طالبان برای زنان و دختران نیز در بخشی از گزارش برنامه جهانی خوراک برجسته شده است.

بربنیاد بررسی‌های این گزارش، محدودیت‌های طالبان در بخش کار، بر زنان کارگر و کارمند اثر بد گذاشته است و درآمد های شان را از دست داده اند.

زهرا که یکی باشنده شهر کابل است می‌گوید: «وضعیت افغانستان خراب است زنان کار کرده نمی توانند رفتیم ایران رد مرز شدیم اینجا بیکاری است امید افغانستان خوب شود.»

پیش از این شماری از دختران و زنان که از آموزش و تحصیل دور مانده اند، گفته اند که یا به بیماری‌های روحی و روانی گرفتار شده اند و یا هم به ازدوج اجباری تن داده اند و برخی از خانواده ها برای رهایی از این وضعیت، کشور را ترک کرده اند.

با این همه ملل متحد می‌گوید که هدف از نام‌گذاری روز جهانی «زنان و دختران در علم» برداشتن چالش‌ها و موانع از برابر زنان و دخترانی است که در تلاش فراگیری آموزش هستد.