افغانستان

قاچاقچی موادمخدر و از چهره‌های نزدیک به رهبر طالبان وارد تجارت با چین شده است

فارن پالیسی در گزارشی نوشته است، بشیر نورزی «سلطان مواد مخدر» که امپراتوری هروئین او به جنگ طولانی طالبان در افغانستان کمک مالی کرد، اکنون وارد تجارت با چین شده است.

بشیر نورزی که از چهره‌های کلیدی قاچاقچیان موادمخدر در سطح منطقه و جهان است؛ پیش از این در ایالات متحده در حال گذراندن «حبس ابد» بود که در تبادله با یک گروگان امریکایی میان طالبان و ایالات متحده، از بند آزاد شد و به افغانستانِ زیر سلطه طالبان برگشت.

طالبان نورزی را پس از تبادله در سال ۲۰۲۲ و برگشت به افغانستان، در فرودگاه بین‌المللی کابل با اکلیل از گل‌ها پذیرایی کردند.

اکنون او و بر بنیاد گزارش فارن پالیسی، وارد تجارت با چین شده است.

در این گزارش آمده است که بشیر نورزی دوست نزدیک هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان است و قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و در عین حال «مبهمی» با چینایی‌ها منعقد کرده است.

فارن پالیسی بر اساس منابع در این گزارش‌اش گفته است که این قراردادها، چیزی بیش‌تر از یک «عملیات رانتی» است که هیچ کاری برای توسعه کشوری فقیری چون افغانستان انجام داده نمی‌تواند.

در این گزارش آمده است که نورزی پیش از زندانی‌شدنش، در بازار جهانی هروئين به نام‌ «پابلو اسکوبار افغانستان» یاد می‌شد؛ نامی که «پادشاه کوکائین کلمبایی» تا سال ۱۹۹۳ در این بازار به آن شهره بود.

بشیر نورزی در این گزارش به عنوان یکی از «معتمدین هبت الله آخندزاده رهبر طالبان» خوانده شده که در سپتمر ۲۰۲۲، بنابر توافقی دولت بایدن برای بازگرداندن مارک فریکس، عضو نیروی دریایی ایالات متحده با طالبان، از بند آزاد شد.