افغانستان

جاپان به تاجیکستان در مدیریت «مرزهایش با افغانستان» کمک می‌کند

روزنامه تایمز آسیای مرکزی به نقل از برنامه توسعه‌‌ای سازمان ملل در تاجیکستان گزارش داده است که دولت جاپان، از طریق آژانس همکاری بین‌المللی‌اش (جایکا) پروژه «مدیریت مرز» این کشور با افغانستان را تمویل مالی می‌کند.

هدف این پروژه، تضمین طول مرز این کشور با افغانستان، جلوگیری از قاچاق موادمخدر در این مرز و تسهیل تجارت فرامرزی گفته شده است.

بربنیاد این گزارش، این پروژه در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد؛ اما تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت.

جاپان از جمله کشورهای کمک‌کننده به تاجیکستان است که تا اکنون ده‌ها میلیون دالر را از طریق برنامه توسعه‌ای سازمان ملل به هدف توسعه این کشور، کمک کرده است.

در همین حال توشیهیرو آیکی، سفیر جاپان در تاجیکستان گفته است: «جاپان از بسیاری جهات با در نظرگرفتن جنبه‌های استراتژیک؛ به‌ویژه با توجه به تغییر چشم‌انداز سیاسی که کل قاره اوراسیا را در بر می‌گیرد، از تاجیکستان در برابر چالش‌هایی که در مرزش با افغانستان وجود دارد، حمایت می‌کند»

جاپان هم‌چنین گفته است که این کمک می‌تواند این کشور را در برابر اثرات مضر تجارت موادمخدر از افغانستان کمک کند.

اما طالبان همواره گفته‌اند که کشت و قاچاق موادمخدر در افغانستان به صفر رسیده است.