افغانستان

بایدن: دارایی‌های افغانستان در ایالات متحده هم‌چنان مسدود باقی می‌ماند

کاخ سفید به نقل از جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده گفته است فرمان اجرایی شماره ۱۴۰۶۴ پیرامون بحران‌بشری افغانستان که انجماد دارایی‌های بانک مرکزی زیر اداره طالبان نیز شامل آن می‌شود، پس از فبروری سال ۲۰۲۴ نیز اجرا خواهد شد.

بایدن در فرمان اجرایی شماره ۱۴۰۶۴ در فبروری سال ۲۰۲۲، دارایی‌های بانک مرکزی افغانستانِ زیر اداره طالبان را در بانک‌های امریکا مسدود کرد.

بر اساس قانون ملی امریکا در خصوص موارد اضطراری، فرمان‌های اضطراری پس از یک سال به طور خودی لغو می‌شوند؛ مگر این‌که رییس جمهور ادامه تطبیق آن را در جریده فدرال نشر کرده و به کانگرس در مورد آن اطلاع دهد.

کاخ سفید به نقل از رییس جمهور امریکا نوشته است: «بر اساس این ماده، آگاهی‌نامه‌ آتی را به جریده فدرال برای نشر فرستادم و بیان کردم که این حالت اضطراری با توجه به بحران گسترده‌ی بشری در افغانستان و احتمال سقوط عمیق اقتصادی در افغانستان که در فرمان اجرایی شماره ۱۴۰۶۴ مورخ ۱۱ فبروری سال ۲۰۲۲ درج شده، پس از ۱۱ فبروری سال ۲۰۲۴ نیز قابل اجرا خواهد بود».

جو بایدن هم‌چنان گفته است که حفظ دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که تاسیسات مالی ایالات متحده آن‌را در امریکا نگهداشته است، برای رسیدگی به حالت اضطرار (بحران‌بشری) و رفاه مردم افغانستان بسیار مهم است.

در این خبرنامه قصر سفید هم‌چنان آمده است که جناح‌های مختلف به‌شمول نمایندگان قربانیان حملات تروریسیتی، نسبت به دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان ادعای حقوقی دارند.

از جمله دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، پیش از این حدود هفت میلیارد دالر در بانک ذخیره فدرال در نیویارک نگه‌داری می‌شد که بعداً ۳.۵ میلیارد دالر آن، به صندوق امانی افغانستان در سویس انتقال یافت.

این در حالی که طالبان همواره از امریکا خواسته‌اند تا این دارایی‌های بانک مرکزی را آزاد بسازد.