ورزش

کرکت: افغانستان در بازی تست در برابر سریلانکا شکست خورد

در چهارمین روز از تنها و نخستین بازی تست افغانستان در برابر سریلانکا، تیم ملی کشور این بازی را به سریلانکا واگذار کرد.

در روز چهارم بازی، بازیکنان افغانستان یکی پس از دیگری از میدان بیرون شدند و برخلاف روزهای دیگر، این بازی به سود سریلانکا به پیش رفت.

در روز چهارم، تیم افغانستان ۹ بازیکن خود را تنها برای ۹۳ دوش از دست داد.

در این دیدار، تنها نصیر جمال توانست ۴۱ دوش را به دست بیاورد و دیگر بازیکنان نتوانستند به خوبی بدرخشند.

تیم افغانستان در روز نخست این بازی تنها برای ۸۲ دوش ۸ بازیکن خود را از دست داد.

در نیمه دوم روز سوم، تیم افغانستان بر بازی مسلط شد و ۱۹۹ دوش تنها با از دست دادن یک بازیکن به دست آورد.

اما روز چهارم خوب شروع نشد. افغانستان برای از دست دادن ۱۰ ویکت در نیمه دوم ۲۹۶ دوش به دست آورد.

سریلانکا برای بردن تنها به ۵۵ دوش نیاز داشت. این تیم بسیار سریع بازی کرد و در آور هشتم بازی به هدف رسید و افغانستان را تفاوت با ۱۰ ویکت شکست داد.

بهترین بازیکن میدان در این رقابت تست کرکت، پرابات جسوریا از سریلانکا بود که در مجموع چهار بازیکن أفغانستان را از میدان بیرون کرد.