بازرگانی

چالش‌های اقتصادی میزان بیکاری در افغانستان را افزایش داده‌اند

بانک جهانی گزارش داده است که چالش‌های اقتصادی، بیکاری را در افغانستان افزایش داده است و نیمی از جمعیت افغانستان در فقر بسر می برند.

در گزارش تازه بانک جهانی آمده است که اقدام‌های سختگیرانه طالبان در گردآوری مالیات از مردم، به گونه بالقوه مانع رشد اقتصادی و گسترش فقر خواهد شد.

در این گزارش آمده است که کسر بیلانس تجارت افغانستان نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی سی و چهار درصد افزایش یافته است و افغانستان بیشتر متکی به واردات بوده است.

بانک جهانی در گزارش تازه اش، اقتصاد ضعیف افغانستان را دلیل عمده کاهش تورم در کشور گفته است.

در این گزارش آمده است که کاهش پس انداز خانواده‌ها، کاهش هزینه‌های عمومی، از دست رفتن درآمد کشاورزان به دلیل ممنوعیت کشت تریاک تورم کل در افغانستان را به منفی ۹.۷ درصد رسانده است.

در گزارش بانک جهانی، ارزش صادرات افغانستان یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر گفته شده است که نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی افزایش ۰.۴ درصدی را نشان می‌دهد اما واردات بیشتر از صادرات افغانستان رشد کرده است که برآیند آن کسر بیلانس تجارت کشور را افزایش داده است.

واردات افغانستان نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی نزدیک به دو میلیارد دالر افزایش را نشان میدهد که ایران، پاکستان، چین، به ترتیب بیشترین کالا به افغانستان صادر کرده اند.

صادرات و واردات افغانستان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی:

مجموع واردات:

۲۰۲۲ میلادی ۶.۳ میلیارد دالر

۲۰۲۳ میلادی ۷.۸ میلیارد دالر

مجموع صادرات:

۲۰۲۳ میلادی ۱.۹ میلیارد دالر

طالبان که زیادترین درآمد شان را از فروش ذغال سنگ به پاکستان بدست می‌آورند در گزارش تازه بانک جهانی آمده است که صادرات ذغال سنگ در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴۶ درصد کاهش یافته است.

بر بنیاد این گزارش، صادرات ذغال سنگ در ۲۰۲۲ میلادی ۴۷۶ میلیون دالر و در ۲۰۲۳ میلادی ۲۵۷ میلیون دالر بوده است.

از سویی‌هم، در گزارش بانک جهانی ارزش پول افغانی در برابر دیگر ارزهای خارجی که در سال ۲۰۲۳ گراف صعودی را می پیمود در ماه جنوری سال ۲۰۲۴ میلادی برعکس شد و پول افغانی در برابر دالر ۴.۵ درصد و در برابر یورو ۳.۷ درصد کاهش یافته است.

برخی از شهروندان کشور می‌گویند که با افزایش ارزش دالر در برابر افغانی، بهای مواد خوراکی نیز افزایش یافته است.

بانک جهانی در گزارش‌اش گفته است که درآمدهای افغانستان در سال مالی از ماه مارچ ۲۰۲۳ تا ۲۱ جنوری سال ۲۰۲۴ میلادی به ۱۷۱ میلیارد افغانی می‌رسد که نسبت به زمان مشابه آن در سال‌پار افزایش نزدیک به شش درصدی را نشان می‌دهد.

اما به باور بانک جهانی، اجرای اقدام‌های سختگیرانه طالبان در گردآوری مالیات به گونه بالقوه مانع رشد اقتصادی افغانستان و گسترش فقر خواهد شد.