بازرگانی

اتاق مشترک افغانستان و پاکستان پیش‌نهاد صدور پاسپورت ویژه برای رانندگان را داد

اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان، پیش‌نهاد صدور پاسپورت ویژه برای رانندگان موترهای حامل کالاهای تجارتی میان دو کشور را داده است.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از ضیاء‌الحق سرحدی، هماهنگ‌کننده اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان گزارش داده‌اند که این پیش‌نهاد به منظور تسهیل انتقال کالاهای تجارتی و رفت‌و‌آمد رانندگان میان دو کشور صورت گرفته است.

اگر این پیش‌نهاد تایید شود، برای بیش از یک‌هزار راننده به جای ویزه، پاسپورت‌های ویژه صادر خواهد شد؛ تا کالاهای خود را با سهولت بین پاکستان و افغانستان انتقال بدهند.

سرحدی گفته است : «برای این کار، موترهای باربری که در دوسوی مرز تردد دارند، باید در ادارات گمرک و ترانسپورت در پاکستان و افغانستان به ثبت برسند».

او هم‌چنان تصریح کرده است که از مالکان موترهای باربری سنگین، مقدار پولِ نیز جهت صدور پاسپورت ویژه برای رانندگان آن‌ها دریافت شود.

موضوع داشتن ویزه رانندگان، همواره از موارد چالش‌زا میان پاکستان و افغانستان در گذرگاه تورخم بوده است که در آخرین مورد، باعث شد که به مدت ده روز گذرگاه تورخم به روی ترانزیت میان دو کشور، بسته بماند.