افغانستان

ذبیح‌الله مجاهد: با نماینده‌ی ویژه‌ی ملل متحد همکاری نمی‌کنیم

سخنگوی طالبان در تماسی به آمو می‌گوید که اداره‌ی آنان در صورت گماشته شدن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، با او همکاری نخواهد کرد.

او می‌گوید که آنان به نماینده‌ای نیاز ندارند. به گفته‌ی او، گماشتن نماینده برای کشورهایی است که در حالت «بحران و جنگ» اند.

آقای مجاهد همچنان با اشاره به نشست دوحه گفت که این نشست «برای زنده کردن مهره‌های سوخته است».

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در نشست روز دوشنبه در کابل گفت که افغانستان در موجودیت نماینده یوناما «نیازی به نماینده ویژه ملل متحد ندارد».

ماه گذشته نیز وزارت خارجه طالبان گماشته شدن نماینده ویژه ملل متحد را «اقدام غیرضروری» خوانده بود.

این در حالی است قطعنامه‌ی ۲۷۷۱ شورای امنیت ملل متحد، دبیر کل این سازمان را مکلف ساخت تا برای افغانستان یک نماینده‌ی ویژه بگمارد.

قرار است نشست دوحه در هجدهم فبروری به رهبری دبیر کل ملل متحد برگزار شود. در این نشست در مورد تعیین نماینده‌ی ویژه ملل متحد برای افغانستان تصمیم گرفته می‌شود.

منابع به آمو می‌گویند که ملل متحد از سرپرست وزارت خارجه طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید که تاکنون در مورد اشتراک امیرخان متقی در این نشست، تصمیم گرفته نشده است.