افغانستان

پاکستان در پنج روز گذشته نزدیک به ۲۷۰۰ مهاجر افغانستان را اخراج کرد

نزدیک به ۲۷۰۰ مهاجر بی‌مدرک افغانستان در پنج روز گذشته از پاکستان اخراج و به کشور برگشتند.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که ۲هزار۶۹۷ مهاجر بدون مدرک افغانستان را این کشور در طی پنج روز اخراج کرده است.

بر بنیاد این گزارش‌ها، پاکستان از نومبر سال گذشته تا اکنون، ۴۷۸هزارو۳۰۰ مهاجر بدون مدرک افغانستان را از این کشور اخراج کرده است.

این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی تورخم و سپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

از طرفی‌‌هم آمارهای سازمان جهانی مهاجرت (IOM) نشان می‌دهد که از اکتبر سال گذشته تا اکنون، نیم میلیون مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند.

بازگشت و اخراج دسته‌جمعی مهاجران از پاکستان، نگرانی‌هایی را در مورد وضعیت آنان در بحبوحه بحران انسانی و در آستانه زمستان در افغانستان نیز ایجاد کرده است.

اکثر بازگشت‌کنندگان و اخراج‌شدگان همه داروندار شان را در پاکستان رها کرده‌اند و در محل اقامت جدید خود ( در داخل افغانستان) در بی‌سرپناهی و نبود سایر امکانات به سر می‌برند.