بازرگانی

کارخانه‌ی قند بغلان دوباره به فعالیت آغاز کرد

کارخانه‌‌ی قند بغلان در شمال کشور پس از چند سال دوباره به فعالیت آغاز کرد.

این کارخانه آخرین بار پس از توقف چند ساله در قوس ۱۳۹۲ هجری خورشیدی بازسازی شد و با تولید ۵۰ هزار کیلوگرام شکر در روز دوباره به کار آغاز کرد. اما فعالیت‌های این کارخانه در سال‌های اخیر با توقف روبه رو شده بود.

مقام‌های محلی طالبان گفته‌اند که این کارخانه روز شنبه (هفتم دلو) دوباره به کار آغاز کرده است و این بار ۱۰۰ تن (۵۶ هزار کیلوگرام) شکر در روز در این کارخانه پروسس و تولید خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نوشته‌ای در اکس گفته است که این کارخانه برای بیش از هزار تن زمینه‌ی کار را فراهم خواهد کرد.

کارخانه‌ی قند بغلان لبلبوی مورد نیاز برای تولید شکر را بیشتر از ولایت بغلان به دست می‌آورد.

کارخانه قند بغلان در سال ۱۳۱۹ هجری خورشیدی به فعالیت آغاز کرد و در سال ۱۳۷۰ هجری خورشیدی بنابر نبود مواد خام، عدم کشت لبلبو و جنگ‌های پیهم از فعالیت باز ماند.

در سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی، بار دیگر به سکتور خصوصی سپرده شد، که باز هم مشکلات نبود مواد خام و لبلبوی کافی باعث شد، که سکتور خصوصی تصمیم بگیر تا در سال ۱۳۹۱ این کارخانه را به دولت واگذار کند. سپس، فعالیت‌های این کارخانه در سال ۱۳۹۲ دوباره از سر گرفته شد اما در چند سال پسین، فعالیت‌های آن بنابر دلایل مشابه دوره‌های قبل، دوباره متوقف شدند.