افغانستان

شماری از خانواده‌ها از ترس بازداشت به دختران‌شان اجازه نمی‌دهند از خانه بیرون شوند

برخی از دختران می‌گویند که بازداشت دختران و زنان از سوی طالبان افزایش یافته است و گشت‌و‌گذار دختران در بازارها و سطح شهر محدود شده است.

به تازگی ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که نشان می‌دهد طالبان یک دختر را از منطقه دشت برچی کابل بازداشت می‌کنند و او را داخل موتر می‌اندازند.

هنوز تاریخ ضبط این ویدیو به گونه‌ی دقیق روشن نیست؛ اما برخی از خانواده‌ها افزایش بازداشت زنان و دختران را از سوی وزارت امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر طالبان نگران‌کننده می‌خوانند و می‌گویند که چنین بازداشت‌هایی بر روح و روان مردم اثرات بد و مخربی برجای گذاشته است.

شماری از دختران می‌گویند که حتا برای خرید نیازهای‌شان -از بیم بازداشت توسط طالبان- به بازار و کوچه رفته نمی‌توانند.

راحله باشنده کابل می‌گوید: «گشت‌و‌گذار در بازارها بسیار سخت شده برای خانم‌ها؛ چون یک شرایط بسیار سخت آمده، حتا خانواده‌ها دختران را اجازه نمی‌دهند بیرون برآیند برای رفع ضرورت خود؛ چون دختر‌خانم‌ها را طالبان می‌برند».

صفیه باشنده هرات می‌گوید: «پس از اینکه طالبان شروع به بازداشت دختران در کابل را کرده‌اند؛ متاسفانه شرایط خانواده همه تغییر کرده است یعنی خود مه فعلا به تنهایی جای رفته نمی‌توانم بدون چادر نماز خانواده ی من اجازه نمی‌دهند».

شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که زندانی‌ساختن زنان و دختران، عیب بزرگی در خانواده‌ها شمرده می‌شود. آنها به این باورند که چنین بازداشت‌هایی اهانت به مردم افغانستان است.

صنم کبیری فعال حقوق زن می‌گوید: «در جامعه سنتی افغانستان، زنان و دختران را به زندان انداختن عیب بزرگ به خانواده‌ها پنداشته می‌شود؛ من متاسف به این این هستم که مردها تا چه زمان خاموش هستند. همسر و دختر و مادرتان به زندان انداخته می‌شود و شکنجه می‌شود؛ اما تا چه زمان خاموشانه تماشا می کنید».

پیش از این، در گزارشی یوناما از ادامه‌ی روند بازداشت‌های زنان و دختران انتقاد کرده بود که از سوی طالبان رد گردید.