افغانستان

نشست منطقه‌یی کشورهای عضو گروه تماس تا یک روز دیگر در کابل برگزار می‌شود

بلال کریمی کاردار طالبان در چین و سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه‌ ایران، از برگزاری یک «نشست منطقه‌یی» در هفته‌ی آینده در کابل خبر داده‌اند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای طالبان، بلال کریمی کاردار طالبان در چین در دیدار با مائو مینگ معاون ریاست آسیایی وزارت امور خارجه این کشور گفته است که قرار است اولین نشست ابتکار منطقه‌‌یی «کشورهای عضو گروه تماس منطقه‌» در کابل روز دوشنبه برگزار شود.

سفارت افغانستان در چین که اکنون تحت اداره طالبان است، در این خبرنامه‌ افزوده است که کاردار طالبان در این دیدار هم‌چنان بر همکاری‌های بیش‌تری متقابل از سوی کشورهای اشتراک‌کننده در این نشست، تاکید کرده است.

پیش از این، سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه ایران نیز از برگزاری یک «نشست منطقه‌‌یی» در هفته‌ی آینده در کابل خبر داد و در اکس خود گفته است: «هفته آینده، کابل شاهد تحرک دیپلماتیک منطقه‌‌یی شایان توجهی خواهد بود».