افغانستان

رییس ارتش پاکستان: زندگی یک پاکستانی از «کل افغانستان» مهم‌تر است

جنرال عاصم منیر رییس ستاد ارتش پاکستان ضمن هشدار به طالبان گفته است که زندگی یک پاکستانی از «کل افغانستان» مهم‌تر است.

اکسپرس تربیون گزارش داده است که رییس ستاد ارتش پاکستان حین حضور در میان دانش‌جویان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی این کشور گفته است که وقتی صحبت از امنیت پاکستانی‌ها شود، هیچ کسی مدنظر نخواهد بود.

در این گزارش هم‌چنان آمده که او‌ به طالبان هشدار داده است: «به پاکستان نگاه نکنید؛ ما حاضریم همه چیز را قربانی کنیم».

عاصم منیر با لحن تُندی گفته است که وقتی صحبت از امنیت پاکستان و امنیت تک تک پاکستانی‌ها می‌شود، کل افغانستان را می‌توان «لعنت» کرد.

این مقام ارتش پاکستان گفته است: «پاکستان به‌ مدت ۵۰ سال، غذای پنج‌ میلیون شهروند افغانستان را تامین کرده است؛ اما زمانی نوبت به فرزندان ما برسد، کسانی را که به آنان حمله می‌کنند، تعقیب خواهیم کرد».

او افغانستان را متهم به حمایت طولانی‌مدت از شورشیان در بلوچستان می‌کند و می‌افزاید: «همسایه‌ی غربی (افغانستان) هرگز نسبت به پاکستان دوستی نشان نداده است».

این اظهارات رییس ارتش پاکستان در حالی مطرح می‌شود که روابط میان طالبانی حاکم بر افغانستان و پاکستان بیش‌تر از هر زمان دیگری رو به تیرگی‌ گراییده است.