افغانستان

یوناما: حق آموزش یک الزام اخلاقی نیست؛ بلکه امر حیاتی است

رییس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت روز جهانی آموزش گفته است که حمایت و حفاظت از حق آموزش همه «بدون درنظرداشت جنسیت»، وظیفه‌ی طالبان است.

روزا اتونبایوا در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر سیاسی معاونت سازمان ملل در افغانستان منتشر شده‌ است، می‌گوید: «طالبان باید درک کنند که آموزش تنها یک الزام اخلاقی نیست؛ بلکه یک امر حیاتی برای رفاه و صلح در جامعه است».

او می‌افزاید که ادامه‌ این عمل‌کرد طالبان (ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان)، صدمه‌ بیش‌تر به افغانستان می‌رساند و افغانستان را از جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی در انزوا نگه‌ خواهد داشت.

خانم اتونبایوا هم‌چنان می‌گوید که احترام به حق آموزش زنان و دختران تنها خواست کشورهای غربی نیست؛ بلکه خواست جهان اسلام نیز است.

رییس یوناما تاکید می‌کند که آموزش در مردم افغانستان مهم‌تر از یک حق است؛ چون یک اساس برای آینده‌ این کشور است.

این در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران و زنان را از آموزش، تحصیل، کار و حتا رفتن به پارک‌ها و حمام‌ها منع کرده‌اند و هیچ تغییری در سیاست‌شان نسبت به این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها تا اکنون نیاورده‌اند.