افغانستان

مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان آزادی فوری خبرنگار «کیودو» جاپان از سوی طالبان شد

مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید از بازداشت خبرنگار خبرگزاری «کیودو» جاپان از سوی طالبان، خواستار آزادی فوری و بدون «قیدوشرط» او شد.

این نهاد در اعلامیه‌ای تاکید کرده است که طالبان باید به قانون رسانه‌های کشور احترام بگذارند و به روند سرکوب خبرنگاران و رسانه‌های آزاد پایان دهند.

روز گذشته منابع به آمو تایید کردند که احسان اکبری، خبرنگار خبرگزاری «کیودو» جاپان، روز چهارشنبه از سوی استخبارات طالبان بازداشت و به جای نامعلومی انتقال داده شد.

با این حال سید امیر اکبری برادر احسان اکبری می‌گوید:« روز چهارشنبه احسان را به مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت احضار و سپس بازداشت کردند. صبح روز بعد، کارمندان استخبارات احسان را با خود به «دفتر خبرگزاری کیودو» در شهر نو کابل بردند و کامپیوتر لپ‌تاپ و کمره‌ی عکاسی او را نیز ضبط کردند و دوباره در همان روز، او را مجبور کردند به خانه‌اش زنگ بزند که موبایل هوش‌مند‌ش را به کارمندان استخبارات که به پشت دروازه‌ی خانه‌اش میایند، تحویل بدهند».

خانواده‌ی او با ابراز نگرانی از وضعیت آقای اکبری می‌افزایند که هیچ مرجع در این زمینه پاسخ‌گو نیست.

احسان اکبری حدود یک سال می‌شود که با خبرگزاری کیودو در کابل، به عنوان خبرنگار کار می‌کند.

در یک هفته‌ی گذشته، این سومین روی‌داد بازداشت خبرنگاران است که رسانه‌‌یی شده است. پیش از این جواد رسولی و عبدالحق حمیدی، خبرنگاران خبرگزاری گردش اطلاعات که توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شده بودند، روز گذشته بعد از سپردن تعهدنامه آزاد شدند.