افغانستان

هشتمین سال‌روز حمله خونین به کارمندان طلوع‌ از سوی طالبان

هشت سال پیش طالبان با حمله انتحاری بر موتر کارمندان موبی گروپ، دست‌کم هفت نفر از کارمندان تلویزیون طلوع‌ را در کابل کشتند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در آن زمان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت طالبان از تلویزیون طلوع به خاطر نشر گزارش‌های «دروغ» درباره جنگ قندوز، انتقام گرفته است.

در این حمله‌ طالبان در جاده دارالامان هفت کارمند موبی گروپ جان باختند و بیست و پنج تن دیگر شان زخمی شدند.

محمد جواد حسینی، زینب میرزایی، مهری عزیزی، مریم ابراهیمی، محمد حسین، محمد علی محمدی و حسین امیری هفت تن از کارمندان موبی گروپ بودند که در آن حمله  انتحاری طالبان در شهر کابل جان باختند.

وزارت داخله حکومت پیشین افغانستان آن زمان گفت که انتحارکننده سوار بر یک موترسایکل، به موتر حامل کارمندان موبی گروپ در خیابان دارالامان در غرب شهر کابل حمله کرده بود.

پس از حمله طالبان در شهر قندوز در سال ۱۳۹۴، شماری از رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که جنگ‌جویان طالبان بر دختران یک خوابگاه (لیلیه) در این شهر تجاوز جنسی کرده‌اند. آن زمان طالبان با نشر اعلامیه‌ای، دو شبکه تلویزیون خصوصی تلویزیون طلوع و تلویزیون یک را به عنوان اهداف نظامی خود اعلام کرد.

طالبان این دو تلویزیون را متهم کرده بود که در مورد جنگ قندوز گزارش‌های غیرواقعی را نشر کرده‌اند.