جهان

هشدار سازمان جهانی خوراک: سودان با یک «فاجعه انسانی» روبه‌رو است

سازمان جهانی خوراک هشدار می‌دهد که پس از ۹ ماه درگیری در سودان، اکنون این کشور با یک «فاجعه انسانی» که اثرات مخرب بر غیرنظامیان داشته، مواجه است.

این سازمان در شبکه‌ی اکس افزوده است که این تاثیرات بر غیرنظامیان «ویرانگر» بوده و نزدیک به ۱۸ میلیون نفر با «گرسنگی حاد» مواجه اند. هم‌چنان حدود ۷.۵ میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

سازمان جهانی خوراک، هم‌چنان بر ادامه‌ی روند کمک‌رسانی این نهاد به آسیب‌دیدگان تاکید می‌کند و می‌افزاید: «ما پشتیبانی اضطراری را در هر کجا که ممکن است، ارائه می‌‌کنیم».

با این حال این سازمان هم‌چنان تاکید می‌کند که جنگ باید به منظور رساندن کمک‌ها به آسیب‌دیدگان فوراً متوقف شود.

بر بنیاد گزار‌ش‌ها، جنگ ۹ ماهه‌ی سودان میان نیروهای واکنش سریع و ارتش این کشور تا اکنون هفت‌میلیون آواره داشته است.