افغانستان

پاکستان گذرگاه تورخم را به روی موترهای باربری و ترانزیتی افغانستان بست

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که مسئولان گمرک پاکستان، بدون اطلاع قبلی، محدودیت تازه‌ای را بر رانندگان موترهای باربری و ترانزیتی وضع کرده‌اند و داشتن گذرنامه را الزامی ساخته‌اند.
هیئت‌مدیره‌‌ این اتاق می‌افزاید که بخش زیادی از کالاهای ترانزیتی و تجارتی افغانستان، از مسیر تورخم وارد می‌شود که با بستن این گذرگاه، زیان‌های هنگفتی به بازرگانان و مردم عام وارد خواهد شد.

پس از تصمیم تازه‌ی پاکستان، صدها موتر باربری و ترانزیتی افغانستان در دو سوی گذرگاه تورخم متوقف شده‌اند. بیش‌تر این موترها حامل کالاهای تجارتی و ترانزیتی افغانستان هستند که از کشورهای مختلف به این کشور می‌‌آیند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که ادامه‌ی بسته‌ماندن این گذرگاه، روی کالا‌هایی که امکان فاسد‌شدن آن‌ها بیشتر است، اثرات بدی می‌گذارد و به بازرگانان میلیون‌ها دالر زیان خواهد زد.

مخلص احمد عضو هیئت‌مدیره‌ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید: «چنین تصمیم یک‌جانبه است و ما بارها تقاضا کردیم که چنین تصمیم‌ها باید در تفاهم بین اسلام‌آباد و کابل صورت گیرد. متاسفانه این کار نه تنها زیان به افغانستان است؛ برای کشور همسایه، مردم عوام، عواید حکومت پاکستان، قوای‌بشری و ترانزیت نیز ضرر می‌رساند. تقاضا می‌شود که در این تصمیم، تجدیدنظر صورت گیرد».

از نظر ترانزیتی، بندرهای واگه و کراچی پاکستان، کوتاه‌ترین مسیر تجارتی و ترانزیتی برای افغانستان به شمار می‌رود و بازرگانان نیز از طریق این دو بندر، امتعه‌ی خود را از کشورهای مختلف به افغانستان وارد می‌کنند.

برخی از بازرگانان می‌گویند که مشکلاتِ سیاسی پاکستان با طالبان، بر تجارت و ترانزیت افغانستان سایه افگنده است که در نتیجه‌، بازرگانان و مردم زیان می‌بینند.

صفت الله صاحب‌زاده معاون اتاق تجارت ننگرهار می‌گوید: «هنگامی‌ که پاکستان با افغانستان مشکل سیاسی داشته باشد، اسلام‌آباد مشکل به رانندگان و تاجران ایجاد می‌کند. ما در حیرتان، اسلام قلعه و آقینه، این مشکل را نداریم. دایم این مشکل در تورخم ایجاد می‌شود. جریمه میاید. دیتینشن هم میاید و موترها متوقف می‌شوند».

دو ماه پیش بود که پاکستان داشتن ویزه و پاسپورت را برای رانندگان افغانستان اجباری ساخت که با اعتراض‌ باشندگان دو سوی مرز روبه‌رو شد. اعتراض‌هایی که باعث گردید تا این کشور از این تصمیم عقب‌نشینی کند.

برخی از آگاهان اقتصادی می‌گویند که بسته‌شدن گذرگاه تورخم بر اقتصاد دو کشور اثرات بدی خواهد گذاشت.

روز جمعه رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که در نتیجه‌ی محدودیت‌های پاکستان، تجارت و ترانزیت افغانستان و پاکستان به بن‌بست رسیده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میزان واردات افغانستان از پاکستان به نُه درصد افزایش یافته است و در پنج ماه پسین، به ارزش ۲۳۳ میلیون دالر کالا از پاکستان وارد افغانستان شده است.