افغانستان

اخراج نزدیک به ۷۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

در ادامه اخراج مهاجران بدون مدرک از پاکستان، ۶۹۹ مهاجر افغانستان روز گذشته (۱۲ جدی) از پاکستان اخراج شدند.

این در حالی‌است که یک روز پیش از آن بیش از ۹۰۰ تن از مهاجران افغانستان از پاکستان اخراج شدند.

آمارهای رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که در بیش از دو ماه گذشته، ۴۵۷ هزار و ۲۶۱ مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شده اند.

اخراج گروهی این مهاجران نگرانی‌هایی را در باره وضعیت افراد اخراج شده به بار آورده است. سازمان ملل متحد گفته‌است که این افراد با کمبود سرپناه و دیگر امکانات در افغانستان روبه رو هستند.

بسیاری از مهاجران اخراج شده افرادی هستند که بیش از چهار دهه در پاکستان زندگی کرده‌اند. حکومت پاکستان همچنان شماری از شهروندان افغانستان را که در انتظار تکمیل پرونده‌های مهاجرت به کشورهای دیگر بودند را نیز بازداشت کرده‌است.