افغانستان

هیئتی از عالمان پاکستانی به رهبری فضل رحمان به کابل سفر می‌کند

هیئتی از عالمان پاکستانی به رهبری مولانا فضل رحمان، رییس جمعیت علمای اسلام، قرار است روز چهارشنبه هفته روان به کابل سفر کنند.

رسانه های پاکستان گزارش داده‌اند که وزارت امور داخله و وزارت امور خارجه پاکستان مقدمات دیدارها را تکمیل کرده‌اند.

بر بنیاد گزارش، این دیدارها عمدتا بر موضوع تحریک طالبان پاکستان و حل تنش‌ها بین طالبان و اسلام آباد متمرکز خواهند بود.

این هیئت شامل عالمانی از خیبر پختونخوا، بلوچستان و کراچی پاکستان خواهد بود.

برنیاد گزارش‌ها، این عالمان به رهبری رحمان، برای ایجاد چارچوب گفتگو و بحث در مورد موضوعات مختلف، با نمایندگان تحریک طالبان پاکستان گفتگوهای خصوصی را برنامه ریزی کرده‌اند.

فضل رحمان از سوی طالبان به کابل دعوت شده است.