ورزش

لیگ بزکشی: هشت تیم به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند

در ادامه رقابت‌های لیگ بزکشی افغانستان در کابل، امروز سه بازی میان شش تیم به شمول سرپل، تخار، بلخ، میدان وردک، بدخشان و لوگر، برگزار شد.

در یکی از این بازی‌ها، تیم سرپل تخار را یک در برابر صفر شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها راه یافت.

در بازی دیگر، تیم ولایت بلخ میدان وردک را با نتیجه هشت در برابر دو شکست داد.

در بازی سوم، تیم بدخشان در برابر لوگر با نتیجه پنج در برابر صفر پیروز شد و به مرحله یک چهارم نیمه نهایی راه یافت.

در این رقابت‌ها ۱۲ تیم از دوازده ولایت کشور اشتراک کرده اند.

در مرحله نخست این رقابت‌ها، هر تیم دو بازی انجام داد و با این حال هشت تیم به مرحله یک چهارم نیمه نهایی این رقابت ها راه یافت.