افغانستان

اخراج ۱ هزار و ۳۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

عکس از آرشیف

در ادامه روند اخراج مهاجران از پاکستان، مقام های این کشور روز پنج شنبه ۱۳۵۰ مهاجر بدون مدرک افغانستان را اخراج کردند.

رسانه های پاکستانی گزارش کرده اند که این مهاجران از طریق مرزهای تورخم در ولایت ننگرهار و سپین بولدک در ولایت قندهار به کشور برگشت داده شده اند.

بر بنیاد گزارش، در میان این مهاجران ۴۲۲ مرد، ۳۲۷ زن و ۶۰۴ کودک بوده اند.

تا کنون ۴۵۲ هزار مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شده اند. این در حالی است که روند بازداشت و اخراج شهروندان افغانستان از سوی پولیس پاکستان همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که ادامه اخراج مهاجران از پاکستان با نگرانی‌ها از وضعیت بشردوستانه این افراد در افغانستان همراه بوده است.

مهاجران افغانستان در پاکستان می‌گویند که پولیس شماری را به دلیل نداشتن مدرک بازداشت کردند و به مرکز پولیس انتقال دادند.

مهاجران در پاکستان می‌گویند که در کنار فشارهای پولیس پاکستان، حکومت این کشور روند تمدید ویزه برای شهروندان افغانستان را کند ساخته است که دشواری های زیادی را به این مهاجران به بار آورده است.

چهار روز پیش رویترز گزارش داد که پولیس پاکستان ۱۳۰ شهروند افغانستان را که منتظر دریافت ویزه‌ی پناهندگی امریکا بودند بازداشت و به افغانستان برگشت داده‌است. این در حالی است که حکومت پاکستان گفته است که مهاجرانی که در انتظار دریافت ویزه‌ی کشورهای غربی هستند اخراج نخواهند شد.