افغانستان

اخراج بیش از دو هزار و ۵۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان در دو روز گذشته

آمارهای رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که در ادامه اخراج مهاجران بدون‌مدرک افغانستان از پاکستان، ۲ هزار و ۵۷۳ مهاجر در دو روز گذشته از پاکستان اخراج شده‌اند.

این مهاجران از راه گذرگاه‌های مرزی تورخم و سپین بولدک به افغانستان باز گردانده شدند.

رسانه های پاکستانی گزارش داده‌اند که این مهاجران ابتدا به اردوگاه‌های مهاجران در نزدیکی مرز میان دو کشور منتقل شده و سپس به افغانستان باز گردانده می‌شوند.

بر بنیاد آمارهای رسانه‌های پاکستانی، از اول نومبر تا اکنون در مجموع ۴۴۸ هزار و ۶۷۰ مهاجر بدون‌مدرک به افغانستان بازگردانده شده‌اند.