افغانستان

اخراج ۱۱۵۹ مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

آمارهای رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که روز شنبه (۲ جدی) یک هزار و ۱۵۹ مهاجر بدون‌مدرک افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند.

این رقم کاهش اندکی در مقایسه با شمار مهاجران اخراج‌شده در روز گذشته را نشان می‌دهد.

این مهاجران از راه گذرگاه‌های مرزی سپین بولک و تورخم به کشور باز‌گردانده شدند.

بر بنیاد آمارهای رسانه‌های پاکستانی، از آغاز نومبر تا اکنون، ۴۴۶هزارو۹۷ مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند.