افغانستان

بیش از ۸۰۰‌ مهاجر افغانستان در یک روز از ایران به کشور بازگشتند

در ادامه‌ی بازگشت مهاجران افغانستان از ایران، روز گذشته (۲۷ قوس) ۸۰۹ تن از شهروندان کشور از راه مرز اسلام قلعه از ایران وارد کشور شدند.

طالبان در اعلامیه‌ای از آدرس وزارت مهاجران گفته‌اند که این افراد به گونه‌ی داوطلبانه و نیز اجباری از این ایران وارد افغانستان شدند.

به گفته‌ی این وزارت، ۳۰۶تن از این افراد به عنوان نیازمند شناسایی و برای دریافت کمک به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

بازگشت مهاجران از ایران در چند هفته‌ی اخیر هم‌چنان ادامه داشته‌ است.

آمارهای وزارت مهاجرانِ زیر اداره‌ی طالبان نشان می‌دهند که ۳۸۷‌تن از مهاجران افغانستان در ۲۶ قوس، از راه مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. از این میان ۱۶۵‌تن آنان نیازمند شناخته شده‌اند.

با این حال، در بیست‌و‌پنجم قوس نیز ۷۸۷‌تن از مهاجران افغانستان از راه مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شده‌اند.

این در حالی است که اخراج گروهی مهاجران افغانستان از پاکستان نیز در نزدیک به دو ماه گذشته، ادامه داشته است.