افغانستان

اخراج بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

رسانه‌های پاکستانی گزارش‌ داده‌اند که در ادامه اخراج مهاجران بی‌مدرک افغانستان از پاکستان، یک‌هزار و ۵۸۳ مهاجر روز گذشته (۲۷ قوس) از این کشور اخراج شدند.

این رقم نسبت به بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ مهاجری که یک روز پیش از آن اخراج شده بودند، اندکی کاهش را نشان می‌دهد.

این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی تورخم و سپین بولدک دوباره وارد افغانستان شدند.

با این حال، وزارت امور مهاجرین طالبان گفته‌است که ۸۱۳ مهاجر روز دوشنبه (۲۷ قوس) به افغانستان بازگردانده شدند.

این وزارت تصریح کرده‌است که ۸۹ خانواده، مجموعاً ۴۵۳ نفر، از طریق مرز تورخم بازگشتند، در حالی که ۶۰ خانواده، شامل ۳۱۰ نفر، از مرز سپین بولدک در قندهار وارد کشور شدند.

آمارهای رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که از آغاز ماه نومبر تاکنون در مجموع ۴۳۸ هزار و ۳۷۶ مهاجر بی‌مدرک افغانستان از این کشور اخراج شده‌اند.