افغانستان

کمک ۲۱ میلیون دالری کانادا برای پشتیبانی از مهاجرانی افغانستان در کشورهای منطقه

حکومت کانادا اعلام کرده است که ۲۱میلیون دالر کانادایی را برای پشتیبانی از شهروندان افغانستان که در کشورهایی آسیای مرکزی و پاکستان مهاجر شده‌اند، اختصاص داده است.

کمک از طریق سازمان جهانی پناهندگان برای مهاجرانی آسیب‌پذیر برای رسیدگی به نیازهای حفاظتی، بهداشتی و ادغام آنان در منطقه ارایه خواهد شد.

وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا تاکید کرده است که این پول برای تطبیق یک پروژه‌ی سه‌ساله منطقه‌یی در کشورهای قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبیکستان فراهم خواهد شد.

سازمان جهانی پناهندگان گفته است که از این پول برای ارتقای قابلیت دولت‌ها و سازمان‌های محلی، در ارایه‌ی خدمات و پشتیبانی‌هایی مورد نیاز مهاجران افغانستان استفاده خواهد کرد.

امی پوپ، مدیر کل سازمان جهانی پناهندگان، از این اقدام کانادا ابراز قدردانی و بر اهمیت حیاتی کمک‌فوری برای افغانانی آسیب‌پذیر تاکید کرده است

این سازمان هم‌چنان روی کمک به مهاجرانی افغانستان که در شرایط آوارگی طولانی‌مدت زندگی می‌کنند یا به دنبال حمایت هستند، نیز تاکید کرد.

پوپ گفته است: «این اقدام سخاوت‌مندانه‌ی همبستگی دولت کانادا در قبال کشورهای همسایه که میزبان شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان هستند، تعهد ما را مجددن تایید می‌کند که هیچ کسی را تنها رها نمی‌کنیم».

این در حالی است که کانادا روز جمعه حدود ۳۳۸‌شهروند آسیب‌پذیر افغانستان را به کانادا انتقال داد.

کانادا پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، ده‌ها هزار شهروند افغانستان که در معرض‌خطر بودند را به این کشور انتقال داده است.

کانادا اعلام کرده است، تا اکنون ۴۳‌هزارو۸۳۵ شهروند افغانستان را منتقل کرده است و هزاران درخواست برای اسکان مجدد دیگر را نیز زیر بررسی دارد.