افغانستان

کاردار اتحادیه‌ی اروپا، وضعیت مهاجران در تورخم را ناراحت‌کننده خوانده است

کاردار اتحادیه‌ی اروپا، در دیدار با برگشت‌کنندگان و برگشتانده‌شدگان از پاکستان، در گذرگاه تورخم می‌گوید که این وضعیت برایش ناراحت‌کننده است.

این مقام ارشد اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان می‌گوید که این مهاجران، هنه‌ی داروندار‌شان را از دست داده‌اند. او بر پشتیبانی‌اش از مهاجران افغانستان تاکید می‌ورزد. هم‌زمان با این، دستیار وزارت خارجه‌ی ایالات متحده با نماینده‌ی ویژه‌ی پاکستان در امور افغانستان، درباره‌ی وضعیت مهاجران افغانستان، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در درازای یک شبانه‌روز پسین، پاکستان بیش از ۲۴۰۰ تن از مهاجران افغانستان را از این کشور بیرون کرده است.

کاردار اتحادیه‌ی اروپا برای دیدار با مهاجران بازگشتانده‌شده و بازگشت‌کننده به گذرگاه تورخم رفته است. او می‌گوید دیدار از مهاجرانی که همه‌ی داروندار‌شان را در پاکستان جا گذاشته‌اند و به افغانستان بازگشته‌اند و یا هم بازگشتانده شده‌اند، ناراحت‌کننده است.

اما به گفته‌ی این مقام ارشد اتحادیه اروپا، در افغانستان، این اتحادیه هم‌چنان به پشتیبانی از شهروندان افغانستان متعهد است.

رافایلا آیدیوس، کاردار اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان می‌گوید: «من ام‌روز در گذرگاه تورخم هستم تا گواه بازگشت این همه پناه‌جو باشم. می‌خواهم از شریکان، نهادهای غیردولتی، ملل‌متحد و همه کسانی که در این راستا کار می‌کنند و نیز از ایستادگی مردم افغانستان در این‌جا سپاس‌گزاری کنم. روز سختی برای همه، و هم‌چنان برای ماست. صحبت‌کردن با افراد بی‌شماری که همه چیز خود را جا گذاشته‌اند، واقعا دل‌خراش است. ام‌روز می‌خواهم بر همبستگی اتحادیه‌ی اروپا با مردم افغانستان دوباره تاکید کنم».

در سوی دیگر، سفر دستیار وزیرخارجه‌ی ایالات متحده به پاکستان، هم‌چنان ادامه دارد. این مقام وزارت خارجه‌ی امریکا با آصف علی درانی، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت خارجه پاکستان در امور افغانستان دیدار کرده‌ است. آقای درانی گفته است که در این دیدار، درباره‌ی وضعیت پناه‌جویان گفت‌وگو شده است.

اما آقای درانی از ارایه‌ی جزییات بیش‌تر درباره‌ی این دیدار خوددداری کرده است.

با این همه، بیش‌تر از یک ماه است که پاکستان روند اخراج مهاجران را از این کشور آغاز کرده است. بر بنیاد اطلاعات رسانه‌های پاکستانی، در کم‌تر از یک شبانه‌روز گذشته، ۲هزارو۴۰۰تن از پاکستان برگشتانده شده‌اند.