افغانستان

اوچا: افغانستان از تغییرات آب‌وهوا آسیب دیده است

اداره‌ی هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی ملل‌متحد می‌گوید که افغانستان، از تغییرات آب‌وهوا آسیب دیده است.

این نهاد ملل‌متحد می‌گوید در حالی‌که افغانستان ۰.۰۸درصد از گازهای گلخانه‌یی جهان را تولید می‌کند اما بیش‌ترین زیان را از تغییرات آب‌وهوا می‌بیند.

از طرفی‌هم، بحران کم‌آبی، خشک‌سالی و روی‌دادهای طبیعیِ ناشی از تغییرات اقلیمی، شماری زیادی از شهروندان کشور را ناگزیر به ترک خانه‌های‌شان کرده است.

ماه‌گل از بی‌جا‌شدگان ولسوالی بالامرغاب بادغیس در هرات است. او می‌گوید که خشک‌سالی، تمام داروندارش را از او گرفته است و او اکنون با شش فرزندش، در وضعیت بد اقتصادی به‌سر می‌برد.

حومه‌ی شرقی هرات، پناه‌گاه صدها خانواده‌ی بی‌جاشده، به‌شمول ماه‌گل است.

اداره‌ی هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی ملل‌متحد، افغانستان را جز کشورهایی گفته‌ است که در نتیجه‌ی تغییرات آب‌وهوا آسیب دیده‌ است. این نهاد ملل‌متحد در شبکه‌ی اجتماعی اکس نوسته که خواهان راه‌حل‌های عادلانه در این بخش شده است.

از طرفی‌هم، برخی از شهروندان کشور به دلیل خشک‌سالی و کم‌آبی، ناگزیر شده‌اند که خانه‌های شان را رها کنند و به جاهای دیگری پناه ببرند.

در نشست سالانه‌ی تغییرات اقلیمی ملل‌متحد در دبی، از نماینده‌‌ی طالبان دعوت نشده بود.

اکنون «وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث» زیر اداره طالبان، می‌گوید که تغییرات اقلیمی، زیان‌های مالی و جانیِ زیادی را به مردم افغانستان رسانده است.

پیش از این، یوناما (هیئت معاونت ملل‌متحد در افغانستان) گفته بود که افغانستان در سال ۲۰۲۲، با بدترین خشک‌سالی در سه‌ دهه‌ی پسین روبه‌رو بوده و تغییرات اقلیمی، این کشور را به بحران انسانی رسانده است.

ملل متحد گفته است که افغانستان در میان ۱۰ کشور آسیب‌پذیر از رَه‌گذر تغییرات آب‌وهوایی قرار دارد.