افغانستان

برگشت بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ مهاجر از ایران در یک روز

آمارهای ارائه شده توسط وزارت مهاجرین طالبان نشان می‌دهند که یک‌هزار و ۷۶۴ مهاجر از مرز اسلام قلعه در یک روز وارد کشور شدند.

این وزارت گفته است که تعداد یا از ایران اخراج شده اند و یا هم خود به کشور بازگشته‌اند.

به گفته این وزارت، از این میان، ۲۷۳ تن به نهادهای کمک‌کننده برای دریافت کمک معرفی شدند.

در یک روز پیش از آن ۱ هزار و ۸۹۱ تن از مهاجران افغانستان از راه گذرگاه مرزی اسلام قلعه درولایت هرات به کشور بازگشتند.

پیش از این رسانه‌های ایرانی به نقل از حکومت ایران گزارش داده بودند که نزدیک به پنج میلیون مهاجر افغانستان در ایران به‌سر می‌برند و تهران مهاجران «بی‌مدرک» افغانستان را اخراج خواهد کرد.