افغانستان

بازگشت حداقل دوهزار و ۶۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

در ادامه‌ی اخراج مهاجران از پاکستان، رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که در یک روز گذشته (۱۱ قوس) حداقل دو هزار و ۶۰۰ تن از این کشور اخراج شده‌اند.

این رسانه‌ها به نقل از مقام‌های پاکستانی نوشته‌اند، در یک روز گذشته، ۳۱۵ خانواده شامل دوهزار و ۵۹۷ تن از مهاجران افغانستان، به کشور شان بازگردانده شده‌اند.

از این میان یک‌هزار و ۸۷ تن آنان، کودکان و ۶۷۸ تن آنان زنان هستند.

این آمارها نشان می‌دهند که تا اکنون، ۴۰۴ هزار و ۹۰۹ مهاجر بی‌مدرک افغانستان از پاکستان اخراج شده‌اند.

این در حالی است که به روز جمعه (دهم قوس) هیچ آماری از سوی مقام‌های پاکستانی و نیز طالبان، در باره‌ی مهاجران‌بازگشته نشر نشده است.

با این حال، وزارت مهاجران طالبان گفته‌است که در دو روز گذشته، به شماری از مهاجران‌بازگشته در ولایت‌های مختلف، از جمله میدان وردک، سرپل، جوزجان و سمنگان، کمک‌های نقدی و نیز مواد خوراکی کمک‌ شده است.