افغانستان

مرگ حسنا سادات؛ رخ‌دادی در هاله‌‌ی ابهام

نزدیک به دو شبانه‌-روز، از مرگ حسنا سادات فعال رسانه‌یی در کابل می‌گذرد؛ اما ابعاد این رویداد تا هنوز روشن ناشده باقی مانده است.

از آن زمان تا هنوز، در باره‌ی این رویداد روایت‌های مختلفی به بیرون درز کرده است و تا اکنون خانواده‌اش، حاضر نشده‌ اند

منابع به «آمو» می‌گویند که پس از شکایت یک همسایه‌اش به اتهام شنیدن موسیقی، طالبان به خانه‌ی او آمدند و حسنا سادات از ترس طالبان، خودش را به بیرون پرتاب کرده است.

ترنم سعیدی فعال حقوق زنان میگوید: «ما باورمند هستیم که خانم حسنا سادات، یکی از ده ها، حتا ممکن است صدها قربانی دردآور حاکمیت استبداد، خودخوانده، زن ستیزانه، و گروه همیشه خلق کننده وحشت در افغانستان است».

خانم سعدی می‌افزاید: «از همه نهادهای مدافعان حقوق بشر داخلی و بین المللی درخواست کرده ایم که نباید از چنین قضایای دلخراش سطحی گذر کنند و کمک بکنند که عاملین چنین جنایاتی به میز محاکمه کشانیده شوند».

اما سخن‌گوی فرماندهی پولیس طالبان در کایل، این گفته‌ها را رد می‌کند که گویا پس از حضور نیروهای آنان، حسنا سادات خودش را به بیرون پرتاب کرده است. طالبان ادعا می‌کنند که نتایج بررسی‌های نخستین «طب عدلی» نشان می‌دهند که خانم سادات با شوهرش در حالت نشئه بوده‌ اند.

سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل می‌گوید: «نتیجه‌ی ابتدایی بررسی‌های طب عدلی نشان می‌دهد که خانم سادات و شوهرش در حالت نشئه بوده‌ اند. بررسی‌های پولیس در این زمینه جریان دارد و تا اکنون در پیوند به این رویداد، یک نفر در آن آپارتمان بازداشت شده است».

اما مدافعان حقوق‌بشر، این ادعای طالبان را نادرست می‌دانند.

سمیع الله عزیزی. مدافع حقوق بشر میگوید: «موضوع قتل حسنا سادات دو جنبه دارد؛ هم سوال بر انگیز است و مرموز است…موضوع قتل حسنا سادات نه اول است و نا آخر خواهد بود».

نهادهای مدافع حقوق زنان نیز با انتقاد از سیاست‌های طالبان در برابر زنان، خواهان بررسی همه‌جانبه‌ی این رویداد هستند.

حسنا سادات یک سال پیش از سقوط جمهوریت، در بخش دوبله، با رسانه‌های محلی همکاری‌هایش را آغاز کرده بود و در کنار آن، فعالیت‌های سینمایی نیز داشت.