زنان

عفو بین‌الملل: حقوق‌بشر در افغانستان نقض شده‌ است

عفو بین‌الملل از نقض «حقوق بشر» در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که طالبان بر تعهدات‌شان در این‌باره عمل نکرده‌اند. این سازمان در خبرنامه‌‌ای بر «حق دست‌رسی زنان و دختران به آموزش» تاکید کرده‌ است.

هم‌زمان با این، اعضای «چتر اتحاد ملی زنان افغانستان» نامه‌‌ای را به «دیوان کیفری جهانی» ترتیب‌ داده‌اند و در آن، خواهانِ به‌کیفررساندن عاملان «نقض حقوق‌ بشر» در افغانستان شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که پس از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، تمام قانون‌های حقوق‌بشری، به‌گونه‌ی آشکار از سوی طالبان زیر پا گذاشته شده‌اند و حقوق‌ بشر در افغانستان نقض شده‌ است.

این سازمان در خبرنامه‌‌ای گفته‌ است که طالبان بر تعهدات‌شان در باره‌ی حقوق بشر عمل نکرده‌اند. این سازمان هم‌چنان بر دست‌رسی زنان و دختران به آموزش نیز تاکید کرده‌ است.

شماری از دختران‌ِ محروم‌ازتحصیل‌وکار، با اشاره به بدتر‌شدن وضعیت زندگی‌شان، خواهان برداشتن این محدودیت‌ها از سوی طالبان هستند.

از طرفی‌هم، اعضای «چتر اتحاد ملی زنان افغانستان» با ترتیب نامه‌‌ای سرگشاده به دیوان کیفری جهانی، خواهان رسیدگی به «نقضِ حقوق‌بشری زنان» در افغانستان شده‌اند.

در این نامه آمده‌ است که طالبان پس از به‌دست‌گرفتن‌قدرت در اگست ۲۰۲۱، تمام قانون‌های حقوق‌بشری را به‌گونه‌ی آشکار زیر پا کرده‌اند.

در حال حاضر، آزمون سالانه‌ی دانش‌آموزان، به‌شمول دختران «صنف شش» جریان دارد و هزاران دختر که از صنف ششم فارغ می‌شوند، ممکن است در سال آینده نتوانند به مکتب بروند و به جمع ده‌ها‌هزار دختر دانش‌آموز بی‌سرنوشت دیگر، بپیوندند.