افغانستان

اخراج یک‌هزار و ۴۹۳ مهاجر افغانستان از پاکستان در یک روز

آمارهای ارایه‌شده توسط مقام‌های پاکستانی نشان می‌دهند که یک‌هزار و ۴۹۳ مهاجر، روز گذشته (ششم قوس) از این کشور اخراج شدند.

این در حالی است که در روز پیش از آن (پنجم قوس) نیز به همین پیمانه مهاجران از پاکستان اخراج شدند.

با این حال، آمارهای دو روز گذشته، کاهش قابل توجهی در بازگشت مهاجران از پاکستان را نشان می‌دهند. پیش از این، شمار میانگین مهاجران اخراج‌شده، از دو هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار در روز می‌رسید.

این مهاجران از راه گذرگاه مرزی تورخم و چمن وارد کشور شده‌اند.

گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که در ۲۷ روز گذشته، در مجموع ۲۵۶ هزار و ۲۶۸ مهاجر بی‌مدرک، به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند که از اواسط سپتمبر تا اکنون، حداقل ۴۰۰ هزار مهاجر افغانستان به کشور بازگردانده شده‌اند.