افغانستان

اوچا: مداخله‌ی طالبان روند کمک‌رسانی را در افغانستان با مشکل روبه‌رو ساخته است

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی ملل‌متحد می‌گوید که در سال ۲۰۲۳میلادی، نزدیک‌به‌یک‌هزار مورد از مداخله‌ی طالبان در روند کمک‌رسانی گزارش شده‌ است.

اوچا افزوده‌ است که در این میان، بیش‌ از ۱۹۰مورد آن شامل محدودیت‌های طالبان، در برابر کار زنان در نهادهای کمک‌رسانی می‌شود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی ملل‌متحد، در گزارش تازه‌اش گفته‌ است که محدودیت‌های طالبان در برابر کار زنان، روند کمک‌رسانی به نیازمندان را به چالش کشیده‌ است.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی ملل‌متحد، در گزارش تازه‌اش گفته‌ است که در سال ۲۰۲۳ میلادی، عملیات‌های بشردوستانه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌ است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که طالبان با ایجاد گروهی از شورای علماء و ریاست اقتصاد، کارکردهای روزانه‌‌ی نهادهای کمک‌رسان را به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌ی هرات، از ۷ تا ۳۱ اکتوبر به شدت زیر اثر قرار داده‌ است.

اوچا نُزده مورد بازداشت کارمندانش را در سال ۲۰۲۳ از سوی طالبان گزارش داده‌ است.

در گزارش اوچا آمده‌است: «مقام‌های امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر، با تشکیل تیمی از شورای علماء و ریاست اقتصاد، کارکرد‌های روزانه‌ی انجوها و نهادها را در روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌ی هرات بررسی می‌کنند. آن‌گونه که ۲۴ نهاد کمک‌رسان گزارش داده‌اند؛ تا اکنون با ۴۰مورد محدودیت و ۱۹مورد بازداشت کارمندان‌شان روبه‌رو شده‌اند».

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در بخشی از گزارش‌ خود، گفته‌ است که طالبان روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌ی هرات را دشوار ساخته است.

بر بنیاد آمارهای اوچا، به دلیل مداخله‌ی طالبان در روند کمک‌رسانی، بیش از ۶۵۰ برنامه‌ی کمک‌رسانی در سال ۲۰۲۴ میلادی، به‌گونه موقت تعطیل شده‌اند.

در این گزارش آمده‌ است که مداخله‌ی طالبان، ۵۸درصد افزایش را در روند کمک‌رسانی نسبت به سال پار نشان می‌دهد.

یافته‌های گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی ملل‌متحد، نشان می‌دهند که طالبان بر کارمندان «زن» نهادهای کمک‌رسان، در هنگام ثبت‌نام محدودیت وضع کرده‌اند و زنان را از عضویت هئیت‌مدیره حذف ساخته‌اند.

هم‌چنان در بخشی از این گزارش آمده‌ است که محدودیت‌ها بر حضور زنان در محل توزیع کمک‌های بشردوستانه، سبب تعلیق ۸۳ پروژه دایمی و موقت شده‌ است.

در این گزارش آمده‌ است: «در مجموع، ۹۹۹گزارش از روند مداخله در فعالیت‌های بشردوستانه در سال روان میلادی، ثبت شده‌ است که از جمله، ۱۹۵ مورد شامل محدودیت‌های اعمال‌شده بر کارمندان زن در نهاد‌های کمک‌رسان است».

ملل متحد گفته‌ است که طالبان در بیش‌‌از‌دوسال‌گذشته، بیش‌از۵۰دستور و فرمانی صادر کرده‌اند که بر بنیاد آن، زنان و دختران از حق آموزش، تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی حذف شده‌اند.

ملل متحد بارها گزارش داده‌ است که فرمان‌های طالبان در باره‌ی «منعِ کار زنان» روند کمک‌رسانی را در افغانستان با مشکل روبه‌رو ساخته است.