افغانستان

بازگشت بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان در یک روز گذشته

آمارهای وزارت مهاجرین طالبان و نیز مقام‌های پاکستانی نشان می‌دهند که بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ مهاجر افغانستان در یک روز گذشته (پنجم قوس) از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، یک هزار  و ۶۴۰ مهاجر افغانستان به روز یکشنبه (پنجم قوس) از پاکستان اخراج شدند.

این در حالی است که در چهارم قوس، بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شدند.

طالبان در نوشته‌ای در اکس از آدرس وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته‌اند که در یک روز گذشته دو هزار و ۶۷ مهاجر افغانستان، از ایران از  طریق بندر اسلام قلعه وارد کشور شدند.

به گفته این وزارت، از این میان ۳۵۷ تن آنان برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.

آمارهای رسانه‌های پاکستانی نشان می‌دهند که در ۲۶ روز پسین، ۲۵۴هزار و ۷۷۵ مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شده اند.

آمارهای ملل متحد نشان می‌دهند که از میانه‌های سپتمبر سال روان میلادی تا اکنون، نزدیک به ۴۰۰ هزار مهاجر افغانستان از پاکستان اخراج شده اند.