افغانستان

رسیدن هشتمین محموله کمک‌های ترکیه به افغانستان

هشتمین محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه برای زلزله زدگان هرات و مهاجران بازگشته از پاکستان روز شنبه از راه مرز تورغندی به افغانستان رسید.

این محموله ۵۰۰ تنی شامل مواد غذایی، پوشاک و خیمه است. به گفته وزارت اقتصاد طالبان، ۳۰۰ تُن از این کمک‌ها، به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌ پسین، و ۲۰۰تُنِ دیگر آن، به مهاجران اخراج‌شده اختصاص داده خواهد شد.

معین وزارت اقتصاد طالبان می‌گوید: «خیمه است. لباس زمستانی است. مواد خوراکی است که ۳۰۰ تُن آن برای زلزله‌زدگان زمین‌لرزه‌ هرات و ۲۰۰تن آن، به مهاجرینی است که از کشور های همسایه اخراج شده‌اند».

احمدالله متقی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله‌زدگان هرات می‌گوید: « در این محموله، تقریبا ۵۰۰تُن مواد غذایی، البسه، دارو، خیمه و دیگر مواد است».

مسئولان سفارت ترکیه در کابل نیز می‌گویند که کمک‌های ترکیه به افغانستان، هم‌چنان ادامه خواهد داشت. آنها می‌افزایند: «همکاری ترکیه-افغانستان و افغانستان-ترکیه، هیچ زمانی ختم نمی‌شود و ادامه دارد».

یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات می‌گوید: «اولین کشوری که به زلزله‌زدگان کمک کرد، تیم ارزیابی و سِروی کشور ترکیه بود و این چندمین محموله‌ای است که از طرف کشور دوست(ترکیه) کمک می‌شود».

عبدالحکیم، باشنده‌ روستای «چشمه‌‌غوری» ولسوالی زنده‌جان هرات می‌گوید که در زمین‌لرزه‌ پسین در هرات، همه هست‌وبودش را از دست داده و تا اکنون، هیچ کمکی دریافت نکرده‌ است.

عبدالحکیم می‌گوید: «مشکلات، کاکا زیاد است. ما هیچ چیز نداریم. راه‌ها خراب است. حتا آبِ خوردن نداریم، کلینیک و داکتر هم نداریم».

نه تنها عبدالکریم، که محمد عوض نیز از آن‌چه‌ بی‌توجهی طالبان به وضعیت آسیب‌دیدگان می‌داند، انتقاد می‌کند.

این شکایت‌ها در حالی مطرح شده‌اند که روز شنبه، طالبان یک محموله ۵۰۰ تُنی کمک‌های بشردوستانه‌ مردم ترکیه را دریافت کردند. این محموله‌ شامل مواد غذایی، پوشاک و خیمه می‌شود.

این درحالی است که سازمان جهانی غذا گزارش داده‌ است که از اثر زمین‌لرزه‌ها در هرات، ۱۵۰هزارتن آسیب دیده‌اند. به گفته‌ این سازمان، طوفان پسازلزله نیز باعث شده‌ است تا ۳۰۰خانِوار که در خیمه‌ها به سر می‌بردند نیز آواره شوند.