افغانستان

برگشت دو هزار و ۱۰۰ مهاجر بدون مدرک از پاکستان در ۲۴ ساعت گذشته‌

هم‌زمان با ادامه‌ی روند اخراج مهاجران بدون مدرک از پاکستان، دو هزار ۱۲۷ شهروند افغانستان، روز شنبه به کشور بازگشته‌اند.

رسانه‌های پاکستانی گزارش کرده‌اند که این مهاجران، از طریق گذرگاه‌های چمن در قندهار و تورخم در ننگرهار، به افغانستان بازگشتانده شده‌اند.

این در حالی است که که روز جمعه نیز، حدود یک هزار و ۴۰۰ پناه‌جوی افغانستان از پاکستان اخراج شدند.

گفتنی‌ است که به دلیل وضع قوانین جدید برای شناسایی پناه‌جویان از سوی طالبان، روز گذشته روند اخراج پناه‌جویان از طریق گذرگاه تورخم متوقف شده بود؛ اما این روند روز شنبه دوباره از سر گرفته شده‌است.

بنیاد گزارش مقام‌های پاکستانی، از اول نومبر تا اکنون، ۲۵۳ هزار و ۱۳۵ شهروند افغانستان، به کشور باز گردانده شده‌اند.

این در حالی است که از حکومت پاکستان، از ماه سپتمبر به این طرف کارزاری را برای اخراج پناه‌جویان خارجی بدون‌مدرک آغاز کرده‌است.

پولیس پاکستان، از اول نومبر به این‌سو، عملیات برای بازداشت و اخراج پناه‌جویان انجام می‌دهند.