جهان

حماس ۱۳ اسرائیلی و چهار تایلندی را آزاد کرد

در دومین دور تبادله‌ی زندانیان میان حماس و اسرائیل، ۳۹ اسیر فلسطینی که شامل ۳۳ کودک و شش زن می‌شوند را اسرائیل آزاد کرد و حماس نیز، ۱۷ گروگان که شامل ۱۳ اسرائیلی و چهار تایلندی می‌شوند، را آزاد کرده است.

برخی از آزادشدگان اسرائیلی، بامداد یک‌شنبه به مرکز پزشکی «شبا» در اسرائیل رسیدند. این گروگانان به دلیل اختلاف بر سر ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، با تاخیر آزاد شدند.

شهروندان اسرائیل شامل شش زن و هفت کودک می‌شوند که در پایان روز دوم آتش‌بس که با پا درمیانی قطر به دست آمده‌است، از سوی حماس آزاد شدند.

آتش‌بس موقت برای دو روز دیگر ادامه خواهد یافت.

بر بنیاد توافق، در جریان چهار روز آتش‌بس، ۵۰ اسرائیلی و ۱۵۰ فلسطینی از سوی دو طرف آزد خواهند شد. این اولین آتش‌بس پس از هفته‌ها درگیری سنگین میان حماس و اسرائیل است.

اما ارتش اسرائیل به تازگی گفته‌است که پس از پایان آتش‌بس، حملات‌اش را بر غزه از سر خواهد گرفت.

پس از اعلام آتش‌بس، بخش امور فلسطینیان سازمان ملل گفته‌است که ۱۳۷ کامیون کمک و تدارکات بشردوستانه، روز «شنبه» در غزه خالی شدند که گفته‌ می‌شود، این بزر‌گ‌ترین تحویل کمک‌ها از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس بوده‌است.

حماس در هفتم اکتوبر بالای اسرائیل حمله کرد و دست‌کم ۱۲۰۰ اسرائیلی را کشت و حدود ۲۴۰ تن دیگر را به گروگان گرفت. در پاسخ، اسرائیل نیز با تمام قوا بالای نوارغزه حمله کرد که در نتیجه، ۱۴هزار و ۸۰۰ فلسطینی کشته شدند که از این میان، ۴۰ درصد آنان کودک بوده‌اند.