افغانستان

منبع: بلال کریمی به عنوان سفیر طالبان در چین گماشته شد

یک مقام ارشد طالبان در قندهار به آمو تایید کرد که ملا حسن آخند، رییس وزیران طالبان، بلال کریمی، معاون سخنگوی آنان را به عنوان سفیر در بجینگ گماشته است.

این منبع می‌گوید که آقای کریمی به چین رسیده است و قرار است به زودی کارش را به عنوان سفیر طالبان در بیجینگ آغاز کند.

به گفته این منبع، قرار است معرفی سفیر طالبان در بجینگ، نخست به گونه رسمی از سوی وزارت خارجه چین اعلام شود.

طالبان درحالی برای چین سفیر معرفی کرده‌اند که نزدیک به دو ماه پیش، چین یک دیپلومات این کشور به نام جاو شینگ را  به عنوان سفیر به افغانستان زیر اداره طالبان معرفی کرد.

چین نخستین کشوری است که به کابل زیر اداره‌ی طالبان سفیر فرستاده و آقای کریمی نخستین سفیر طالبان در یک کشور خارجی است.