جهان

آزادی ۲۴ گروگان در نخستین روز آتش‌بس در غزه

صلیب سرخ گفته‌است که جنگ‌جویان حماس، روز جمعه ۲۴ گروگان را آزاد کردند.

به گفته‌ی این سازمان، گروگانانی آزادشده، شامل زنان و کودکان اسرائیلی و کارگران مزرعه‌ی تایلندی اند.

تصویری که شاخه‌ی نظامی حماس منتشر کرده، زنان و کودکانی را نشان می‌دهد که از موتر پیاده شده و تحویل کارمندان صلیب سرخ داده می‌شوند.

این در حالی است که روز جمعه، اولین روز آتش‌بس، پس از نزدیک به هفت هفته‌ درگیری، میان اسرائیل و حماس بود.

این آتش‌بس چهار روزه، با پا درمیانی قطر به دست آمده‌است.

حماس روز جمعه، ۱۳ اسرائیلی، ده تایلندی و یک شهروند فیلپین را آزاد کرد. در بدل، اسرائیل نیز ۳۹ فلسطینی که همگی زن و کودک بودند را آزاد کرده‌است.

منابع به رویترز گفته‌اند که در مورد آزادی کارگران تایلندی مذاکرات جداگانه، با پادر میانی قطر و مصر صورت گرفته بود.