ویدیو ها

دیدبان کابل: اهداف ترکیه از تعامل با طالبان چیستند؟

در این برنامه‌ی دیدبان کابل در باره دیپلوماسی کنونی ترکیه در افغانستان بحث شده است و از مهمانان برنامه پرسیده شده‌است که اهداف ترکیه از تعامل با طالبان چیستند و تاکنون از آن چه‌ سودی برده‌است؟

محورهای بنیادین سیاست خارجی ترکیه در برابر افغانستان چیستند و آیا رویکرد کنونی این کشور در برابر افغانستان، بیگانه با آن محورها؛ روزمره و فاقد نگاه استراتیژیک است؟ مهم‌تر؛ افغانستان چه اهمیتی برای ترکیه دارد؟