افغانستان

توقف نشرات ۵۲ درصد از رسانه‌های تصویری کشور در دو سال پسین

مسوولان نهادهای پشتیبان‌خبرنگاران، در روزجهانی تلویزیون می‌گویند که در دو سال گذشته، ۵۲ درصد رسانه‌های تصویری در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت بازمانده‌اند.

نداشتن دست‌رسی به اطلاعات، سانسور رسانه‌ها، محدودیت‌های کار خبرنگاری به زنان و دختران، از چالش‌های استند که خبرنگاران در داخل افغانستان از آن یاد می‌کنند.

از این روز در حالی در افغانستان بزرگ‌داشت می‌شود که خبرنگاران از دشواری‌های فراوانی کاری شان سخن می‌زنند.

بربنیاد نظرسنجی دفتر «نی» یا حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، در دو سال گذشته، از میان ۱۴۷ تلویزیون، ۷۷ تلویزیون که ۵۲ درصد رسانه‌های افغانستان را در بر می‌گیرد، به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت باز مانده‌اند.

مسوولان این نهاد هشدار می‌دهند که اگر نهادهای ملی و جهانی به این معضل رسیدگی نکنند، فعالیت‌های تلویزیون‌ها در افغانستان، با دگرگونی‌های فراوانی روبه‌رو خواهند شد.

۲۱ نومبر از سوی ملل‌متحد هم‌چون روزجهانی تلویزیون نام‌گذاری شده‌است و از این روز، در افغانستان در حالی گرامی‌داشت می‌شود که در کنار نبودن مصوونیت کاری، خبرنگاران می‌گویند که با تهدید بازداشت‌ها نیز روبه‌رو استند.