افغانستان

بازگشت بیش از ۲ هزار مهاجر در ۲۴ ساعت گذشته از پاکستان

پاکستان برای بیستمین روز پیهم اخراج مهاجران بدون مدرک افغانستان را ادامه داده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، ۲ هزار و ۶۲ شهروند افغانستان به روز یکشنبه (۲۸ عقرب) از این کشور اخراج شدند، آماری که اندکی کمتر از ۲ هزار و ۹۰۰ نفری است که به روز شنبه به افغانستان برگشتند.

بر بنیاد گزارش‌ها، این افراد از گذرگاه‌های مرزی تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

این بازگشت کنندگان شامل ۵۹۱ مرد، ۴۳۹ زن، و ۱ هزار و ۲۸ کودک هستند.

بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، شمار کل مهاجرانی که در ۱۹ روز گذشته به افغانستان بازگردانده شده اند ۲۳۷ هزار و ۸۸۳ تن است.

سازمان جهانی بهداشت روز شنبه در یک گزارش تازه گفت که از ۱۵ سپتمبر (۲۴ میزان) تا ۱۱ نومبر (۲۰ عقرب)، در مجموع ۳۲۷  هزار و ۴۰۰ مهاجر افغانستان به کشور باز گشته اند.

تورخم، واقع در ولایت ننگرهار، گواه ۲۳۳ هزار و ۷۰۰ مهاجر و سپین بولدک در ولایت قندهار گواه ورود ۹۳ هزار و ۷۰۰ مهاجر بوده است. قابل ذکر است که اکثریت این عودت کنندگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.