افغانستان

آلمان حضور نماینده‌ی طالبان در این کشور را محکوم کرد

آلمان حضور عبدالباری عمر، یک نماینده‌ی طالبان در شهر کلن این کشور را شدیدن محکوم کرده است.

وزارت خارجه‌ی این کشور، در اعلامیه‌ی تاکید کرده است که آلمان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و برای این نماینده‌ی طالبان، ویزا صادر نکرده است.

این وزارت هم‌چنان تاکید کرده است که در این زمینه، با همکاری سایر ارگان‌های داخلی آلمان تحقیق خواهد کرد.

در این اعلامیه آمده است: «هیچ ویزای توسط یکی از دفترهای ویزای ما با اطلاعات شخصی که داریم، صادر نشده است. ما در حال بررسی اقدامات بیش‌تر، با همکاری نزدیک با مقام‌های داخلی و شرکا استیم.»

وزارت خارجه‌ی آلمان افزوده است که در مورد سفر عمر، به آنان اطلاعی داده نشده است.

در اعلامیه گفته است: «ما طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم؛ تا زمانی که طالبان در افغانستان آشکارا حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان و دختران را زیر پا بگذارند، هیچ‌گونه عادی‌سازی با رژیم طالبان، وجود نخواهد داشت.»

این در حالی است که عکس وزیر بهداشت، رفاه و ورزش هالند نیز در کنار عبدالباری عمر، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که با واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی، مواجه شده است.

عبدالباری عمر، هم‌چنان در نشستی با مهاجران افغانستان در شهر کلن آلمان، سخن‌رانی کرد.