افغانستان

تلاش سازمان پیمان امنیت جمعی برای گرفتن تدابیر از بهر «مهار تهدیدهای هراس افگنی از افغانستان»

رییس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی در گفتگو با خبرگزاری تاس گفته است که هر چند مشکل بنیادی در باره امنیت یا خطر نظامی ناشی از خاک افغانستان وجود ندارد اما نیاز است تا تدابیر امنیتی گرفته شود.

آناتولی سیدروف می‌گوید که طالبان در سراسر افغانستان کنترول ندارند.

او افزاید که در نواحی شمالی افغانستان که با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هم مرز استند، اقدام‌های ویژه گرفته خواهد شد.

سازمان پیمان امنیت جمعی امنیت مرزهای شان را تقویت می کنند و به همین منظور و مهار هراس افگنی از جانب افغانستان که اکنون طالبان قدرت را در دست دارند، دنبال گرفتن تدابیر برای امنیت شان هستند.

به گفته وی طالبان بر سراسر افغانستان به ویژه بر همه بخش های ولایت های شمالی حاکمیت ندارند.

او می‌گوید: «تا امروز، هیچ مشکل اساسی در مورد امنیت نظامی یا خطر نظامی که از خاک افغانستان می‌آید وجود ندارد. ما متوجه می‌شویم که رهبری کنونی افغانستان هنوز این کشور را به‌طور کامل زیر کنترل ندارد، به ویژه در بخش های شمالی که با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هم مرز هستند»

رییس ستاد مشترک سازمان‌ پیمان امنیت جمعی در باره چگونگی اقدام‌های این سازمان جزئیاتی ارائه نکرده است.

آناتولی سیدروف در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفته است که مشکل قاچاق مواد مخدر از افغانستان همچنان وجود دارد.

طالبان تاکنون درباره این گفته ها واکنشی نشان نداده اند.

اما پیش از این طالبان گفته بودند که آنان همه افغانستان را در کنترول خود دارند و از خاک افغانستان زیر اداره طالبان هیچ تهدیدی در برابر کشورهای منطقه نخواهد بود.

اسدالله ندیم آگاه نظامی می‌گوید: «شماری از کشورهای امنیت جمعی در یک جغرافیای واحد با افغانستان موقعیت دارند‌ و در این کشورها روحیه اسلام هراسی حاکم است و آنان می کوشند تا از این مسایل دور باشند و ایدیولوژی طالبان یک خطر برای جامعه شان است».

ثمر سادات آگاه نظامی می‌گوید: «فکر نکنم طالبان بتوانند گروه های هراس افگن را در جغرافیای خود مهار کنند. به دلیل این که قبلن میان آنها یک رابطه و تفاهم وجود داشت و اکنون طالبان سر قدرت اند، این گروه ها، افغانستان را یک بستر مناسب برای خود می دانند و طالبان نمی خواهند خود را با آنان درگیر بسازد».

از سوی هم برخی از شهروندان کشور از طالبان می خواهند تا اجازه ندهند گروه های هراس افکن امنیت مردم را بر هم بزنند.

سازمان پیمان امنیت ‌جمعی، از سازمان‌های فعال نظامی و چند منظوره در حوزه آسیای میانه و قفقاز است که شامل کشورهای قرقیزستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و ارمنستان است.