زنان

پریسا آزاده یکی از زنان معترض از سوی طالبان بازداشت شد

پریسا آزاده، عضو جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، از سوی طالبان در کابل بازداشت شد.

شمایل ناصری، رییس جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، با تأیید این خبر می‌گوید که بانو آزاده روز سه شنبه توسط استخبارات طالبان بازداشت شد اما استخبارات طالبان بامداد ام‌روز (پنج‌شنبه) به خانواده‌اش اطلاع داده و از مکان نگه‌داری او نیز چیزی نگفته‌است.

به شماری از زنان معترض، بانو آزاده از دو سال به این‌سو در برابر محدودیت‌های طالبان بر زنان، عدالت‌خواهی کرده است.

این در حالی است که ژولیا پارسی، یکی از زنان معترض همراه با پسرش، ندا پروانی، یکی از زنان معترض دیگر همراه با کودک چهارساله و همسرش، منیژه صدیقی فعال حقوق زن و رسول پارسی استاد دانشگاه هنوز در بند طالبان هستند.